WINS TİCARİ UYGULMALAR PAKETİ TANITIMI

Ticari mevzuatlara uygun olarak çalışan ve ilave birçok kolaylığı olan alt modüllerden oluşan bir paketler bütünüdür.

Konfeksiyon, Pazarlama & Dağıtım ve kumaşçılık paketleri ile tam entegre çalışmaktadır.

WINS teknik olarak parametrik bir yapıya sahiptir.

 • Tüm Muhasebe Uygulamaları
  • Kasa Uygulamaları ve Kanuni Defterler
  • Dövizli Çalışma ve Mizan, Bilanço gibi raporların dövizli alınabilmesi
  • Miktarlı Çalışma ve Miktarı Hesap raporları
  • Bütçe Uygulamaları ve Kıyaslama
  • Masraf yerleri tanımlayabilme ve Masraf Dağılım Raporları
  • Pratik Kullanım ve Esnek Yapı
  • Excel’e data alabilme
  • Reeskont işlemleri ve otomatik fiş kesebilme
 • Çek-Senet-Cari Hesap Takip Uygulamaları
  • Tüm çek-senet hareketlerini izleme ve bordrolarını alabilme
  • Cari Hesaplar ile tam entegre
  • Muhasebe ile tam entegre
  • Çek-senet risk takibi ve analizleri
  • Sürekli çek formuna Otomatik çek yazımı (Her bankaya göre)
  • Kambiyo senetleri defteri alabilme
  • Çek-senet reeskont hesaplamaları ve Otomatik fiş kesimi
  • Cari Hesaplar analizleri ve raporları
  • Banka Cari uygulamaları ve Borç Çekleri ile entegrasyon
  • Vade farkı raporları
  • Ödeme/tahsilat için yönlendirici raporlar
  • Tahsilat analiz raporları
  • Parametrik yapı ile çek-senetlerin guruplarak ayrılarak takibi
 • Personel Uygulamaları
  • Sicil tanımlama ve tahakkuk uygulamaları
  • Tüm yasal raporlar
  • Vizite listeleri ve SSK raporları
  • Tasarruf Teşvik kesinti takibi
  • Kıdem ve İhbar tazminatları bordroları
  • Otomatik muhasebeleşme
  • Geçmiş dönük raporlama kolaylıkları
  • Parametrik yapı
 • Sabit Kıymet Uygulamaları
  • Demirbaş tanımlama ve takibi
  • Yeniden değerlendirme ve Amortisman defterleri alabilme
  • Aylık veya dönemsel çalışma imkanı
  • Değer artışlarını sermayeye ekleme
  • Kısmı satış, İmha olanakları