WINS KONFEKSİYON ÜRETİM TAKİBİ PAKETİ TANITIMI

Günümüz rekabet ortamı konfeksiyon firmalarını giderek daha küçük kar payları ile çalışmaya itmektedir. Böylece doğru fiyat vermek, doğru termin vermek, fireleri en aza indirmek, hataları en kısa zamanda yakalamak ve önlem almak zorunlu hale gelmiştir.

Doğru fiyat verebilmek için standart dakikaları bilmek bir modelin hangi aşamada ne kadar maliyet oluşturduğunu doğru tahmin etmek gerekmektedir. Doğru bir termin verebilmek için üretim hattının iş yükünü bilmek gerekmektedir. Fireleri azaltmak için fire kaynaklarını iyi tespit etmek gerekmektedir. Tüm bu verileri elde etmek bilgisayar olmaksızın imkansız olduğu gibi, bilgisayar üzerinde çalışan programın da mutlaka doğru seçilmesini zorunlu kılmaktadır. Sektörde yapılan ciddi hatalardan biri olarak yanlış program seçimi oldukça yaygındır. Bu yanlış, telafisi en zor kaynak olan zamanın kaybına neden olmaktadır.

WINS konfeksiyon sektörünün bu sorunlarını bilen bir ekip tarafından üretilmiş, fiyat teklifinden sevkiyata kadar tüm üretim safhalarını takip eden, fiili maliyeti veren ve istenirse Ticari ve Dış Ticaret (İhracat/İthalat) programlarıyla entegre çalışabilen bir pakettir.

WINS (ERP+MIS) olarak değerlendirilen bir paket olup, teknik olarak parametrik bir yapıya sahiptir.

 • Görsel uygulamalar. Kumaş, düğme vb. hammaddelerin stok durumlarını resimleri ile birlikte görme, model resimlerini ve çeşitli istatiksel raporları grafik ortamda görme (örneğin siparişlerin aylık dağılım grafiği veya müşterilere göre dağılım grafiği gibi)
 • Fiyat tekliflerinin bilgisayardan verilmesi, arşivlenmesi ve fiili maliyetle teklif karşılaştırmaları
 • Siparişlerin model, renk, beden, şube dağılımı, müşteri talimatları gibi tüm detayları ile takibi.
 • Renk okeyi, etiket okeyi vb aşamaların bilgisayarda izlenmesi
 • Sevkiyat planı yapabilme
 • İhtiyaç hesabının bilgisayar tarafından yapılması, ihtiyaç-stok karşılaştırmaları ve otomatik talep formu üretilmesi.
 • Satın Alma Siparişlerinin takibi ve Talep Formu vasıtasıyla disipline edilmesi
 • Alım faturalarının sistem tarafından kontrolü ve cari hesap entegrasyonu
 • Articel bazında yapılan tüm alımlarının gerçekleşme durumlarının takibi
 • İlk madde, yardımcı malzemeler için bloke imkanı ve serbest stoğun takibi
 • Parti bazında stok takibi, Yer/raf/göz’de ne stok bulunduğunu görme
 • Future stok takibi, Satın alma anlaşması yapılıp henüz gelmemiş stokların analizi
 • Üretim hattının doluluk durumunun görülebilmesi ve buna göre müşteriye termin verilmesi
 • Üzerinde model resminin de bulunduğu İş Emirleri
 • Bilgisayarsız ortamda sadece kişilerin hafızasında ya da dosyalarda biriken birçok bilginin bilgisayarda takibi ile kırtasiye kullanımının azalması. Örneğin kesim, dikim talimatları, ölçü tabloları bilgisayar vasıtasıyla takip edilmekte ve fotokopilerin elden ele dolaşmasına gerek kalmamaktadır.
 • Üretim aşamalarının takibi. Bir siparişin üretiminin hangi aşamada olduğunun bilgisayardan izlenmesi.
 • Kesim öncesi terbiye işlemlerinin takibi.
 • Fason sözleşmeleri ve fason takibi. Fasonda bulunan işlerin, bunların ne kadar gidip ne kadar döndüğünün takibi ile fason faturalarının sistem tarafından kontrolü ve cari hesap entegrasyonu.
 • Kalite malların takibi.
 • İç piyasa satışlarında fatura ve irsaliyenin sistemden çıkması ile cari hesap entegrasyonu
 • Fiili maliyetin bilgisayardan alınması ve istenirse fiyat teklifi ile karşılaştırılması. Sipariş bazında kar/zarar durumunu görebilme.