SUM YAZILIM KISA TANITIMI

Sum Yazılım Tekstil sektörüne bilgisayar çözümleri üreten bir IBM Uygulama Ortağıdır. Halen sektörün önde gelen firmalarında WINS Bilgisayar programları kullanılmaktadır. Sum Yazılım müşterilerinin sadece sektörel sorunları için değil tüm sorunları için çözümler üretmektedir. Bu mantık çözümler arası entegrasyon imkanı vermekte bu da bilginin kaynağından firmanın tüm noktalarına dağılımını sağlamaktadır.

Tekstil sektörünü tek bir sektör gibi görmek ve tek bir çözümle yetinmek mümkün değildir. Sum Yazılım, sektörün alt kolları için uzmanlaşma ve özel çözümler geliştirilmesi gereğine inanmaktadır.

 • Konfeksiyon üretimi yapan firmalar için WINS,
 • Pazarlama/Dağıtım (Bayilik – Franchising – Mağazalar) firmaları için WINS,
 • Kumaş firmaları için WINS, paket programları ile çözüm sunmaktadır.
 • Ayrıca WINS Ticari uygulamaların tamamını içermekte olup, tüm yukarıdaki paketler ile entegre çalışmaktadır.
 • Diş ticaret uygulamaları WINS ile entegre veya bağımsız çalışmaktadır.

Sum Yazılım çözümlerini IBM AS/400 sistemleri üzerinde ve ihtiyaç duyulan noktalarda Client Server mantıkla geliştirmektedir. Platform seçiminde AS/400’ün teknolojik üstünlüğü, bilgi güvenliğindeki sağlamlığı, kullanım kolaylığı, ülkemizdeki bu konudaki bilgi birikimi, açık bir sistem oluşu ve IBM tarafından üretilip desteklenmesi etken olmuştur.

AS/400 açık yapısıyla PC ya da PC networkleri ile bilgi alışverişini rahat gerçekleştiren bir sistem olarak hem firmaların daha önce yaptıkları yatırımları korumakta hem de görsel uygulamalarda PC olanaklarının kullanımını sağlamaktadır.

WINS yazılımlarının hedefi hitap ettiği sektörlerde faaliyette bulunan firmaların, bilgi işlem konusundaki ihtiyaçlarını en yeni teknikler ve uygulamalar ile karşılamaktır. Firma yönetimini kolaylaştıran ve bu alanda firma yöneticilerinin ihtiyacı olan yazılımları ve uygulamaları sunmaktır.

WINS yazılımlarının bu alanda getirdiği bir diğer yenilik ise uygulamaların, özellikle çözüm sunduğu müşterilerinin bir veya birkaç departmanın kullanacağı programlardan ibaret olmamasıdır. Tam aksine buradaki amaç firmanın bütün işlevlerini, sektörün özelliklerine ve önceliklerine uygun yazılımlar ile takip edebilmek ve yorumlamaktır.

Bu alandaki avantajımız, gerek program tasarımı yapan ekibimiz, gerekse yazılım kadromuz, uzun süredir tekstil sektöründe faaliyet gösteren çeşitli firmaların yönetim kademelerinde çalışmakta olan çok iyi tecrübe birikimine sahip uyumlu bir ekiptir.

 • Tamamı ile “görsel” bir platformda çalışmaktadır.
 • Tüm raporlar ekrana alındıktan sonra, istenir ise yazıcıya veya “Excel” e, veya “PDF” Formatına çevrilebilmektedir.
 • Çoklu dil desteği vardır. Aynı anda hem Türkçe hem İngilizce çalışabilmesi gibi.
 • Önemli konularda online help desteği vardır.
 • Kritik noktalarda otomatik “mail” atmakta dır.(sipariş girildi, satın alma yapıldı vb.)
 • Tamamı ile parametriktir. İhtiyaçlara göre parametre ayarları ile program ilişkileri şekillendirilebilmektedir.
 • Kullanıcı ve Yetkili kişiler rapor generatör ile rapor hazırlayabilmektedir.
 • Hem INTEL (PC) hemde IBM ISERIES sistemlerinde çalışmaktadır.
 • Tüm uygulamalar Muhasebe, finans ile tam entegre çalışmaktadır.
 • Gerekli Yetkilendirmeler ve güvenlik ile özellikle muhasebe uygulamalarında tarihçe takip sistemi kendi içerisinde mevcuttur.
 • Detaylı History takibi vardır.